söndag 25 april 2010

Dokumentären Fittcrew

SVT visade Dokumentären Fittcrew ikväll. Den följer tre feminister som är medlemmar i dansgruppen Fittcrew. Den är mycket sevärd och om ni inte såg den så går den i repris 29/4 och 9/5.

The Dialectic of Sex The Case For Feminist Revolution

Äntligen har jag fått tag på The Dialectic of Sex av Shulamith Firestone. Den har varit svår att få tag på men jag hittade ett ex på ett antikvariat i Köpenhamn. Nu står den på hedersplatsen i min bokhylla, bredvid Kate Milletts Sexualpolitiken.

The Dialectic of Sex är en tidig radikalfeministisk klassiker. Firestone försöker syntetisera idéer från Freud, Marx och Engels. Fokus ligger på att förklara det patriarkala förtrycket utifrån kvinnans roll i reproduktionen. Hon för fram idéer om att både graviditet och kvinnors ansvarstagande för barnuppfostran leder till den arbetsuppdelning som hon ser som roten till att kvinnor har påtvingats det patriarkala förtrycket. Vidare använder sig Firestone av psykoanalytiska teorier för att utifrån arbetsuppdelningen förklara hur det patriarkala förtrycket har uppstått.

I likhet med Marx och Engels har Firestone en stark tilltro till att teknikutvecklingen ska bringa förtrycket till ända. Hon anser att Marxismen missar stora delar av förtrycket eftersom den missar/ignorerar kvinnans roll i reproduktionen. Idéen är att historien drivs fram av hur reproduktionen (snarare än produktionen) organiseras.Till exempel har teknikutvecklingen skapat preventivmedel som har lett till att kvinnor får större kontroll över sina kroppar. Firestone menar att nästa steg är att man flyttar barnafödande från kvinnokroppen till artificiella maskiner: "But women have no special reproductive obligation to the species. If they are no longer willing, then artificial methods will have to be developed hurriedly...". Hennes vision är att barnen under spädbarns åren ska tas hand om i mindre kollektivhushåll och att deras biologiska arv ska vara okänt för både dem själva och deras vårdnadshavare. Hennes motivering för denna lösning grundar sig bland annat på psykoanalytiska teorier, såsom oidipuskomplex och elektrakomplex. Vidare vill hon att barnen ska delta i samhället på samma villkor som vuxna. Till exempel ska skolor riktade till barn läggas ner. Barnen ska kunna söka sig till samma utbildningar som vuxna. Firestone jämför med lärlingssystemen på medeltiden där barn kunde vara lärlingar på samma villkor som vuxna. Hon menar att det inte kommer bli några problem med barnarbete eftersom alla tråkiga och farliga jobb kommer att vara helt automatiserade.

När jag läste The Dialectic of Sex upplevde jag många gånger att idéerna var intressanta och tankeväckande, men jag kände att jag inte höll med fullt ut. Jag är till exempel väldigt ambivalent till att hänvisa till kvinnors biologi för att förklara det patriarkala förtrycket. Jag delar uppfattningen att mäns förtryck av kvinnor påverkas av hur reproduktionen organiseras. Organisationen av reproduktionen kan delvis vara kopplat till teknikutvecklingen men jag tror att det i högre grad är kopplat till de värderingar och normer som finns i samhället. Om dessa i höggrad dikteras av patriarkatet manifesteras detta i en en organisation av reproduktionen som förstärker kvinnors underordning. Vidare har jag väldigt svårt för de psykoanalytiska teorier som Firestone använder sig av. Jag har överlag väldigt svårt att tro på teorier från psykoanalytiker såsom Freud och Jung. Det innebär inte alltid att jag ogillar de slutsatser Firestone drar utifrån dessa teorier.

Jag sympatiserar starkt med en av huvudidéerna i The Dialectic of Sex. Nämligen att samhället(eller kanske snarare män) inte har rätt att kräva av kvinnor att de ska föda barn eller för den del ta hand om dem. Tyvärr är det en idé som är viktig att framhålla även idag. Jag tycker att The Dialectic of Sex är väl värd att läsa dels för att det är ett historiskt viktigt verk, dels för att det fortfarande väcker intressanta och relevanta tankar.

Intro

Tanken med den här bloggen är att jag ska dela med mig av min reflexioner och tankar kring böcker och aktuella händelser. Perspektivet kommer alltid att vara feministiskt. En stor del av inläggen kommer att beröra feministiska klassiker, alltifrån verk av Harriet Taylor till Valerie Solanas SCUM-manifestet. Jag ska även försöka hinna med ett och annat inlägg om samtida feministiska böcker. I övrigt ska försöka ta upp saker i det allmänna nyhetsflödet som gjort mig arg, upprörd eller glad. Flödet av inlägg kommer att var högst oregelbundet. Det kan komma fler i rad följt av längre uppehåll.