måndag 7 juni 2010

Enfranchisement of Women

Hittills har jag tagit upp böcker i tidsspannet 60-tal till 00-tal. Så nu är det dags att ta upp en riktigt gammal klassiker. En klassiker som inte är i närheten av att vara så känd som den förtjänar, Enfranchisement of Women. Den är skriven 1851 av Harriet Taylor Mill, med andra ord 18 år innan Förtrycket av kvinnorna. Även om John Stuart Mill står som ensam författare till Förtrycket av kvinnorna, så lär Harriet Taylor Mills bidrag till texten varit mycket stort. Man kan se att många av tankarna från Enfranchisement of Women återkommer i Förtrycket av kvinnorna.

Harriet Taylor Mill startar med att beskriva den samtida kvinnorörelsen i USA. Hon beskriver kopplingarna till kampen för att befria de svarta från slaveriet. Vidare lyfter hon fram det ologiska i att förvägra halva mänsklighet samma rättigheter som män. Enfranchisement of Women bemöter många av 1800-talets invändningar mot att kvinnor skulle få rösträtt. Argumentet mot att kvinnor är olämpliga för politik bemöts med många historiska exempel på framgångsrika kvinnliga regenter. Ett annat argument som bemöts är att moderskapet skulle vara oförenligt med aktivt deltagande i politiken. Harriet Taylor Mill bemöter det argumentet med att det är hemskt att kvinnor ska tvingas välja mellan moderskap och ingenting. Hon menar också att om det verkligen är oförenligt så behövs inga lagar som förvägrar kvinnor fullständiga politiska rättigheter.

Det som slår mig är att frågan om att män bör ta ansvar för barn och hushåll aldrig kommer upp. Men det kanske en tanke som var för radikal på 1800-talet. Däremot lyfts frågan att det är absurt att tvinga kvinnor in i moderskapet. Överlag slås jag av hur många av idéerna och tankarna som fortfarande återkommer i modern feministisk litteratur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar