söndag 26 september 2010

Samtycke?

Jag är själv lite osäker på vad jag tycker om en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning. Jag tänker bara föra ett resonemang för att visa på att frågan inte är helt enkel. Bland annat Vänsterpartiet och ROKS är positiva till en samtyckesbaserad lagstiftning. Medan Kvinnofronten är negativa.

Innebär samtyckeslagstiftning omvänd bevisbörda? Nej jag tror inte det är rimligt att kräva av mannen att han ska bevisa att samtycke förelåg. Grunden för en modern rättsstat är att man är oskyldig till att motsatsen har bevisats. Därför blir det upp till rätten att bedöma om samtycke förelåg. Det kan fortfarande ha positiva effekter. Till exempel kan polisen i förhör fråga hur mannen har försäkrat sig om samtycke och om han inte kan svara kan det användas mot honom i rätten. Lagstiftningen kan även ha positiva normerande effekter, normen i samhället blir att båda parter försäkrar sig om ömsesidigt samtycke.

Sen finns det en del frågetecken kring samtyckesbaserad lagstiftning. Hur länge är samtycket giltigt? Om våldtäktsoffret har gått med på en förnedrande behandling initialt men ångra sig under akten kan det då användas mot hen? Eventuellt kan fokus flyttas till offrets beteende för att avgöra huruvida samtycket har upphört eller ej. Med en vålds och tvångsbaserad lagstiftning hamnar kanske fokus på förövaren istället. Det kan i vissa fall även vara svårt att avgöra om samtycket avgivits frivilligt. En kvinna som lever i en misshandelsrelation kanske ger sitt samtycke på grund av rädsla för att bli slagen. En mer teoretisk invändning är att en samtyckeslagstiftning implicit cementerar förställningen om män som aktiva och kvinnor som passiva. Kvinnor förväntas samtycka till en handling som utförs av en man.

Innan jag hade fördjupat mig i kvinnofrontens syn så var jag odelat positiv till samtyckesbaserad lagstiftning. Nu är jag lite mer osäker, jag tycker fortfarande krav på samtycke bör vara basen i lagstiftningen. Det bör dock gå att döma mannen om han använt våld och hot även om samtyckes har getts. Kvinnofronten menar att även en sådan kombination innebär risker. Jag tror dock att om man jobbar aktivt med tillämpningen kan en sådan kombinationslagstiftning innebära att fler förövare döms. Men mycket hänger på tillämpningen av lagen, om lagens intention inte följs spelar det ingen roll hur lagen ser ut. Därför är det viktigt att arbeta med genusmedvetenheten inom polis, åklagarmyndigheter och domstolar.

När rätten ska bedöma om samtycke förelåg kan det finnas en ökad risk att försvarsadvokater tar upp offrets klädsel och sexuella historik. För att undvika det anser jag att vi bör införa mycket hårda "Rape shield" lagar. Det ska helt enkelt vara olagligt att ta upp offrets klädsel och sexuella historik.

tisdag 21 september 2010

måndag 20 september 2010

1462 dagar kvar

Sov knappt alls i natt, blev så bedrövad av valresultatet. Visst var jag medveten om opinionsundersökningarna men jag hoppades på rödgrön seger ändå. Jag hoppades på en riksdag utan Sverigedemokraterna. Nu är realiteten här, vi har rasister i riksdagen och ytterligare 4 år med borgerligt styre. Det gör ont, men det är bara att bita ihop och kämpa vidare.

Vi har 1462 dagar på oss för att sparka ut Reinfeldt ur rosenbad och Åkesson ur riksdagen. Det är en kamp vi måste föra vid köksbordet, på fikarasten, på torg och i folkvalda församlingar. Gå med i Vänsterpartiet, gå med i en antirasistisk demonstration och ställ upp för dina medmänniskor som riskerar att utförsäkras. Kom ihåg att vi alla är lika värda! Nu gäller det bara att få resten av Sverige att inse det!

fredag 17 september 2010

RÖSTA PÅ VÄNSTERPARTIET!!!

Jag älskar valdagen, det är då jag får möjlighet att påverka. Det är också då våra röster tillmäts samma värde. Det spelar ingen roll om man är hetro eller homo, kvinna eller man, invandrare eller svensk, sjukpensionär eller miljonär. Vi tillmäts bara samma värde en dag var fjärde år. Jag tycker varje dag borde vara som valdagen, därför röstar jag på Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet driver en politik för att minska klyftorna och för att hålla ihop samhället. Vänsterpartiet satsar på de som har det sämst, de som är mest utsatta. Vi vill höja underhållsbidragen för ensamstående föräldrar. Vi kämpar för rätten till heltid, rätten till tillsvidareanställning och för rätten att känna tryggheten när man förlorar jobbet. Vänsterparitet vill tillsammans med de andra rödgröna höja a-kassan och sänka avgifterna. Vi vill också att man ska känna sig trygg när man blir sjuk. Vi vill ta bort tidgränsen för sjukskrivning. Vi vill att man ska få vara sjukskriven så länge man är sjuk.

Vi i Vänsterpartiet håller den feministiska fanan högt, vi kämpar hårt för jämställdheten. Vi vill ha en individualiserad föräldraförsäkring för att pappor ska ta fullt ansvar för sina barn. Vänsterpartiet kämpar för kvinnors rätt till sina egna kroppar. Runt om i Sverige kämpar vi för att kvinnojourerna ska få mer pengar, att gymnasietjejer ska få rätten att lära sig feministiskt självförsvar på skoltid och att kommunen ska boka porrfria hotell. I riksdagen och europaparlamentet kämpar vi mot trafficking och prostitution. Till exempel vill vi skärpa sexköpslagen, det ska vara hårdare straff för män som tar sig rätten att köpa kvinnor.

Vill du att varje dag ska vara som valdagen? Vill du att allas röst ska höras lika starkt varje dag? Vill du ha ett samhälle utan klyftor? Då ska du rösta på Vänsterpartiet!

onsdag 8 september 2010

SKÄRPNING VÄNSTERPARTIET!!!

Jag har alltid varit stolt över att vara medlem i Vänsterpartiet. Idag skäms jag dock, bara 36% av Väntepartiets kommunstyrelseledamöter är kvinnor enligt Rapport. Det är klart att jag har varit medveten om att det finns patriarkala strukturer även i Vänsterpartiet. Det finns det i alla organisationer där män ingår. Men jag hade ändå trott att vi var lite medvetnare, lite bättre. Jag tycker att det är riktigt pinsamt att vi är sämre än sossarna och miljöpartiet.

Sen finns det ljusglimtar, här i Norrköping är Vänsterpartiets enda Kommunalråd kvinna. De fyra första kommunfullmäktige kandidaterna är kvinnor.

Vad ska vi göra åt eländet? Jag tror att vi måste fokusera på det internfeministiska arbetet. Vi måste ha en ordentlig diskussion för att synliggöra manliga maktstrukturer. Sen räcker det inte med att diskutera, det måste till konkreta åtgärder. Mitt förslag är att kvotera alla heltidsarvoderade uppdrag på distriktsnivå. Av alla heltidsarvoderade uppdrag inom partiet, kommuner och landstinget ska minst 50% tillfalla kvinnor.

Sen vill jag slippa höra det vanliga tjafset att det inte finns några kvinnor som vill ställa upp. Alla vi män i Vänsterpartiet (i synnerhet ni på ledande positioner) bör fråga oss hur vi kan ändra vårt beteende så att fler kvinnor kommer fram. Det är dags att vi män engagerar oss ordentligt i det internfeministiska arbetet!!!

fredag 3 september 2010

Marxistisk Feminism

I många av mina tidigare inlägg, bland annat [här] och [här], har jag tagit upp hur marxismen har inspirerat feministiska teoretiker. Oftast är det historiematerialismen som används som utgångspunkt för att skapa ett feministiskt ramverk för att förstå mäns förtryck av kvinnor. Dock är det inte bara historiematerialismen som används, utan även Marxs alienations teorier är intressanta ur feministiskt perspektiv. Ett färskt exempel är Kajsa Ekis Ekmans Varat och Varan som behandlar prostitution och surrogatmödraskap.

Vi kan se hur många former av förtryck har gått från att upprätthållas genom våld och direkt tvång till att osynliggöras bakom ekonomiska relationer. Imperialismen har ändrat form sedan många koloniserade länder har frigjort sig. Nu sker kontrollen via IMF och andra institutioner. Direkt kontroll har ersatts med indirekt kontroll. Detta har också skett inom kapitalismen den livegne har ersatts av den "fria" arbetaren.

I de flesta demokratiska länder har kvinnor formellt samma rättigheter som män. Där kvinnan förut var mannens livegna är hon nu "fri". Mäns makt är indirekt och osynliggjord. Det är denna process som Ekis Ekman beskriver på ett mycket pedagogiskt sätt. Hon använder Lukács begrepp reifikation för att analysera prostitution och surrogatmödraskap. Reifikation betyder sak-i-fiering. Det beskriver ett tillstånd där människan distanseras från ekonomi och produktion. Dessa aktiviteter ses som någonting som ligger utanför människan. Inom prostitutionen är det sexualiteten som är varan. Sexualiteten läggs utanför människan. Den prostituerade beskrivs som en smart entreprenör som erbjuder sin vara på marknaden. På detta sätt osynliggörs mäns förtryck av kvinnor.

Reifikationen har långt mer traumatiska effekter för den prostituerade än för arbetaren. Arbetaren alieneras från sitt skapande medan den prostituerade alieneras från sin kropp och själ. Ekis Ekman beskriver de strategier prostituerade använder för att skilja på självet och det de säljer, t.e.x. att torskarna inte får kyssa dem. Hon tar också upp att torskarna vill ha en så "äkta" upplevelse som möjligt, de vill att det ska vara som en vanlig date. Med andra ord de sexköpande männen vill inte kännas vid sitt egna maktutövande. Det har allvarliga konsekvenser för prostituerade, de tvingas bjuda ut mer och mer av sin person. De blir alienerade från en större del av sig själva.

Varat och Varan innehåller mycket mer än resonemang baserat på marxistiska teorier. Den innehåller en kritisk granskning av prostitutionslobbyn och industrin kring surrogatmödraskap. Vidare är den lättläst, teorin belyser alltid de fenomen Ekis Ekman belyser. Varat och Varan är definitivt en framtida feministisk klassiker.