lördag 5 juni 2010

The Sexual Contract

Carole Patemans The Sexual Contract är mycket tung och teoretisk läsning men om man är intresserad av kontraktsetiska teorier är det väl värt besväret. Om man ska ha något större utbyte av läsningen bör man vara någorlunda bekant med Rawls, Lockes, Rousseaus och Hobbes tankar kring kontraktsteorier.

Pateman kritiserar de kontraktsetiska teorierna från ett feministiskt perspektiv. Hon menar att de olika teorierna explicit eller implicit innefattar ett kontrakt mellan män. Utöver den mer filosofiska kritiken av kontraktsteori så påvisar Pateman flera problem med "frivilliga" kontrakt såsom äktenskap. Hon gör jämförelser med kontraktet mellan arbetare och kapitalist. Det är ett kontrakt mellan två ojämlika parter, där den starke parten får stora fördelar. Pateman tar även upp problemen kring de kontraktssituationer som uppstår i prostitution.

Hennes slutsatser är att kontraktsteorin är oanvändbar eftersom den explicit eller implicit har sexistiska och rasistiska komponenter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar