tisdag 3 augusti 2010

Kvinnojouren Mira i Nyköping

I 28 år har kvinnojouren Mira i Nyköping hjälpt och stöttat kvinnor som har blivit utsatta för våld av män. Nu ställer dock den borgerliga majoriteten i Nyköping till med stora problem för Mira [Länk]. Dels vräker de Mira utan att anordna med ersättningslokaler. Dels drar de tillbaka stödet för Mira för att upphandla kvinnojours verksamheten. I upphandlingen ställer kommunen krav på att även ge stöd åt missbrukande kvinnor och våldsutsatta män. Att blanda män och kvinnor på ett skyddat boende kan innebära att en del kvinnor drar sig för att söka hjälp. Sen är det ingen vidare bra idé att blanda aktiva missbrukare med barn.

Även den mest högervridna nyliberalen borde tycka att samhället ska skydda sina medborgare från våld. Varför förstör man för en väl fungerade kvinnojour som Mira? Varför vill man lägga ut skyddet av våldsutsatta kvinnor på ett kommersiellt företag? Sunt förnuft säger att en ideell organisation med 28-års erfarenhet har bättre förutsättningar för att ta hand om våldsutsatta kvinnor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar