söndag 19 december 2010

Naomi Wolf och Michael Moore om Julian Assange

Både Naomi Wolf och Michael Moore använder liknande strategier när de argumenterar mot utlämnandet av Assange till Sverige. Deras artiklar kan ni hitta [här] respektive [här].

Både Wolf och Moore har en viktig poäng, men de drar fel slutsatser. De tar upp hur illa ställt det är i Sverige när det gäller antalet våldtäkter, antalet åtal, antalet fällande domar och brister i polisens arbete. Jag skriver helt under på deras bild av hanteringen av våldtäkter i Sverige. Vi i Sverige plågas av vår falska självbild som världens mest jämställda land. Den bilden krackelerar när man läser internationella undersökningar som dessa två, Case closed och Different systems, similiar outcomes?. Oftast hör man röster som förklarar det höga antalet våldtäkter och den dåliga uppklarings procenten med att vi är så upplysta i Sverige, att det är fler kvinnor som vågar anmäla våldtäkter. Det kan kanske förklara en del av statistiken, men knappast hela.

Fallet i Bjästa, tydliggjorde att vi inte är särskilt upplysta! Josefin Brink skriver bra [här] om likheterna mellan Assange fallet och Bjästa. På global nivå har de två anmälande kvinnorna blivit ifrågasatta, förlöjligade och hånade. De som har förlöjligat och hånat kan omöjligen veta om Assange är skyldig eller ej. Det enda sättet att ta reda på om Assange är skyldig är att låta den rättsliga processen ha sin gång. Det är här jag tycker Wolf och Moore drar fel slutsatser. Bara för att det svenska rättssystemet sviker tusentals kvinnor behöver det inte svika två till.

PS

Jag anser att Sverige under inga omständigheter bör utlämna Assange till USA. Regeringen bör också lämna garantier för att han inte kommer utlämnas till USA.

4 kommentarer:

 1. Vilket land är då världens mest jämställda land? Alltså, det som Sverige jämfördes med och "förlorade"? Är så nyfiken att jag kan dö...

  SvaraRadera
 2. När det gäller våldtäkter tillhör Sverige bottenligan i Europa. Av drygt 20 europeiska länder som undersökningen Different systems, similiar outcomes? går igenom har Sverige högst antal våldtäktsanmälningar per invånare. När det gäller andelen anmälningar som leder till fällande dom så är Sverige tredje sämst.

  SvaraRadera
 3. Håller med (om Wolf/More/Assange).

  Jag lade ner en dryg timme på att ögna igenom den generella rapporten (Different Systems Similar Outcomes) och den Sverige-specifika.
  När man jämför statistik mellan olika länder måste man vara försiktig att dra slutsatser. Uppemot en tredjedel av rapporttexten går ut på att diskutera just detta, skillnader mellan länderna, hur man rapporterar in sin statistik och skillnader i lagar, lagdefinitioner och polisiärt arbete, åklagararbete och domstolsväsendet och hur detta försvårar jämförelse.

  Länderna har olika juridiska system, lagstiftning och rättstradition. I Sverige kan till exempel aldrig en våldtäktsanmälan där den misstänkte förövaren inte är straffmyndig leda till ett domslut.
  "Fällande dom" kan vara på olika instansnivå - kriterierna för att kunna överklaga till högre instanser skiljer sig, likaså när och hur utredningarna avskrivs.

  Sveriges höga "anmälningar per invånare" kan bero på en högre benägenhet att anmäla och bättre socialt stöd kring offret eller en vidare definition av våltäktsbegreppet. Ingen vet dock.
  Den lägre fällandeprocenten kan bero på högre rättssäkerhet, ineffektiva utredningar, lagstiftningen i sig, felaktiga domslut eller något annat. Ingen vet.

  Det bästa vi kan göra är att låta rättvisan ha sin gång; analysera i efterhand och sedan göra väl övervägda justeringar av lagstiftning, åklagarsidan samt polisen och deras utredningar.

  Jag tror varken att Sverige är världens mest jämställda land, har fler eller färre våldtäkter än andra länder. Jag vet helt enkelt inte och ingen annan vet heller.

  Däremot har jag åsikten att våldtäkt och andra sexuella brott är avskyvärda, att de tyvärr är svårbevisbara eftersom de oftast sker i en miljö utan vittnen och att därför, tyvärr, de allra flesta offer inte får upprättelse eller ens sin sak prövad i domstol.

  Jag är ganska säker på att ingen har något enkelt recept att förbättra detta.
  Mitt ödmjuka förslag är att förbättra stödet till offren, att ge mer resurser till detta ändamål. Kanske en rättighetslag för brottsoffersstöd för våldtäktsoffer utan att en fällande dom behövs?

  SvaraRadera
 4. Jag tycker att det är ett jättebra förslag att ge mycket stöd till offret utan att fällande dom krävs.

  Sen är det givetvis svårt att jämföra över olika länder pga olika lagstiftning, kultur etc. Men Sveriges avvikelse är så stor. Så jag tycker att det borde göras ordentliga studier på varför vi har så många våldtäktsanmälningar och så låg uppklarings procent. En stor del av siffrorna kan kanske förklaras med att svenska kvinnor i högre omfattning anmäler våldtäkter. Men jag tycker inte att vi ska hänvisa till att det är fallet innan vi har verifierat att det stämmer.

  SvaraRadera