tisdag 14 december 2010

Sexualbrottsutredningen

Nu har jag hunnit titta lite på Sexualbrottsutredningen. Jag har inte läst hela utredningen, den består av över 600 sidor på svårförståelig byråkratsvenska. Men jag tror att jag har fått en hyfsad bild av utredningen. Ni kan läsa hela utredningen [här]. I det här inlägget tänker jag fokusera på de förändringar av lagar som sexualbrottsutredningen föreslår. Sexualbrottsutredningen vill göra en del ändringar för existerande brott och lägga till ett nytt brott: Sexuellt övergrepp.

Förändringar för våldtäkt och sexuellt tvång: Det ska bli förbjudet att inte bara utnyttja människor i hjälplöst tillstånd (tex sovande) utan även att utnyttja människor som har svårt hävda sin sexuella integritet. Det kan röra sig om en person som har blivit flyttad till en okänd plats eller är drogpåverkad i hotfull miljö. Tanken är också att gärningar som föll under sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning ska täckas in av ändringarna. Utredningen vill även ändra lagen så att det blir tydligare att det är graden av kränkning i en sexuell handling som ska avgöra om det rör sig om våldtäkt eller sexuellt tvång.

Förändringar för sexuellt ofredande: Det ska tydliggöras i lagen att gärningsmannens avsikt inte ska spela någon roll. Även om gärningsmannen inte har sexuell avsikt, så ska det inte påverka om brottet ska betraktas som sexuellt ofredande. Sen görs en del anpassningar kring till europakonventioner rörande sexuellt ofredande av barn. Bland annat ska lagen explicit uttrycka att det är olagligt att i sexuellt syfte förmå barn att bevittna sexuella handlingar.

Det nya brottet sexuellt övergrepp: Det ska vara brottsligt att utföra en sexuell handling med en person utan dennes tillåtelse. Brottet ska bara användas om gärningen inte faller under våldtäkt eller sexuellt tvång. Max straffet ska vara fyra år.

Jag tycker de förändrings förslag jag sammanfattat ovan är bra. I synnerhet tycker jag att två förslag är väldigt bra. Dels att man vidgar våldtäkt till ett bredare sammanhang där även fall där offret har begränsade möjligheter att hävda sin sexuella integritet betraktas som våldtäkt. Dels att man inför ett nytt brott som innebär att det blir olagligt att genomföra en sexuell handling med en person utan dennes samtycke. Jag har tidigare resonerat om samtycke [här]. Jag är lite kritisk mot begreppet samtycke eftersom det implicit reproducerar föreställningen att män är aktiva och kvinnor passiva. Med andra ord så reproduceras föreställningen att kvinnor ska samtycka till en sexuell handling som män utför. Jag föredrar termen frivilligt deltagande som Madeleine Leijonhufvud har föreslagit.

En sak som jag saknar i Sexualbrottsutredningen är förslag om så kallade "Rape shield" lagar. Alltså lagar som begränsar försvarsadvokaternas möjligheter att ställa förnedrande frågor om klädsel och tidigare sexuell historik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar