måndag 28 mars 2011

Uppdatering om kvinnojouren Mira

Jag har tidigare skrivit om kvinnojouren Mira i Nyköping [här] och [här]. Allt här i världen är inte bara elände, det har gått bra för kvinnojouren Mira. De söker nya medarbetare och har fått löften från kommunen att få fortsätta på samma premisser som tidigare. Den nya rödgröna majoriteten i Nyköping upphävde det av den tidigare borgerliga majoriteten fattade beslutet att dra in anslagen till Mira. Det finns nu två verksamheter för våldsutsatta kvinnor i Nyköping, Mira och den kommersiellt upphandlade verksamheten. Läs mer [här]!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar