onsdag 5 januari 2011

Männen springer ifrån kvinnorna på arbetsmarknaden

Enligt SVT är gapet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden det största på 20 år. Sysselsättningsgraden skiljer 5 procentenheter mellan könen. Det är en klyfta som förväntas öka i takt med att konjunkturen förbättras. Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen menar att det dels är en utbildningsfråga. Dels att kvinnor i större utsträckning måste söka jobb på hela arbetsmarknaden, tex byggjobb eller industrijobb. Jag tycker definitivt att den segregerade arbetsmarknaden är ett stort problem. Men jag tycker också att det är symptomatiskt att när kvinnor missgynnas så är det något som är "fel" på kvinnorna. De har inte rätt utbildning eller söker fel jobb. De måste anpassa sig, ändra sig. Det är aldrig samma tongångar när vita medelklass män har problem. Då anpassar vi hela samhället efter dem.

Det är djupt problematiskt att individualisera kvinnors lägre representation på arbetsmarknaden. Det är kanske inte så lätt för en kvinna att söka ett jobb inom en mansdominerad bransch. Det finns normer och strukturer som sätter upp hinder. En ensamstående morsa kan inte ta ett byggjobb som kräver att hon bor på annan ort i veckorna. Hon kan inte pendla till industrijobbet i grannkommunen eftersom ungarna inte kan vara på dagis så länge. Hon kanske inte orkar stanna i en mansdominerad bransch där hon ständigt blir motarbetad.

När man fundera lite kring varför gapet har ökat så blir det riktigt skrämmande. Vilka yrken är kvinnodominerade? Vilka jobb har försvunnit? Det är jobb inom samhällets viktigaste verksamheter. Det är jobb inom vård, barnomsorg och utbildning som har försvunnit. Det är någons dementa farmor som blir inlåst ensam om natten. Det är någons unge som inte blir sedd på förskolan.

Ja, vad ska vi gör för att kvinnor och män ska vara lika representerade på arbetsmarknaden? Jag tror det första vi måste göra är att se till att män tar sitt fulla ansvar för det obetalda hemarbetet. Sen måste vi anpassa jobben så att de går att kombinera med familjeliv, till exempel genom sex timmars arbetsdag. Det är också viktigt att arbeta med könsnormer kring yrken. Ingen ska mötas av hinder och fördomar pga sitt kön. Sist men inte minst är det viktigt att satsa på fler jobb inom vård, barnomsorg och utbildning. Det är uppenbart att många av dessa verksamheter lider av kraftig underbemanning.

6 kommentarer:

 1. Nu har du fått ganska mycket om bakfoten här är jag säker på. Kvinnor söker inte ens till dessa jobben vilket leder till att de inte får dem vilket leder till att de inte får lika bra betalt.

  Du skriver: "Men jag tycker också att det är symptomatiskt att när kvinnor missgynnas så är det något som är "fel" på kvinnorna. De har inte rätt utbildning eller söker fel jobb. De måste anpassa sig, ändra sig. Det är aldrig samma tongångar när vita medelklass män har problem. Då anpassar vi hela samhället efter dem."

  Yeah... När ändrade man någonsin samhället för männen? När kom det ifrån staten eller kommunen krav på att man skulle värna om männen? Jag vet inte vad för anpassningar du pratar om här riktigt måste jag erkänna, men upplys mig mer än gärna!

  Du pratar om normer och strukturer på arbetsmarknaden. Men det är också ett problem med kvinnors biologi. T ex så är det ett problem att kvinnor är svagare än män och styrka är av stor vikt fortfarande idag på konstruktionsplatsen. Även om kvinnan och mannen är lika stora så är mannen 20% starkare, det spelar roll.

  Det är ett problem för en ensamstående morsa, det är ett problem för en ensamstående pappa. Dessa borde vara färre än de är idag men då domstolar gärna dömer till mödrars fördel även när dessa kan leva ett direkt farligt liv så finns det för många ensamstående mödrar, många män arbetar med att ändra detta.

  Att jobb inom vård och skola har försvunnit håller jag med om är ett stort problem. Jag vill självklart att våra äldre ska ha en bra vård och att våra barn ska ha en bra skolgång. Men som dagens skola ser ut, även om man hade många lärare, så bryr jag mig väldigt lite om antal lärare och mer om själva skolsystemets missgynnande av pojkar.

  Du pratar om att män inte skulle ta sitt ansvar för hemarbetet. Fel. Män gör detta, fast det är en annan form av hemarbete så som att byta däck, klippa gräset, laga taket etc. Och, viktigare är väl för kvinnor (om män inte gör detta) i sina val av män, att välja män som tar sitt ansvar, på så vis kommer män av naturlig orsak att göra detta. Ni har makten här.

  Jag väntar fortfarande på bevis på att kvinnor skulle aktivt hindras i att arbeta på en mansdominerad arbetsplats. Vid de arbetsplatser det sker på är det absolut ett problem. Men att det skulle vara så utbrett som många feminister vill ge sken av tror jag inte ett skvatt på. Visa en källa på detta, då lyssnar jag.

  SvaraRadera
 2. Min poäng var att kvinnor i lägre utsträckning söker dessa jobb av en anledning. Dels att det finns normer kring vilka yrken som är passande för män och kvinnor. Dels att kvinnor gör en mycket större andel av det obetalda hemarbetet. Även om män byter däck eller till och med städar, så är det fortfarande kvinnor som har huvudansvaret för hem och barn. Så valet av yrke är inte helt fritt.

  Det finns flera tecken på att samhället gynnar och anpassar sig till män. Till exempel att mäns arbete belönas med högre lön, färre män jobbar ofrivilligt deltid, män har oftare maktpositioner och medicinsk forskning utgår oftast från mäns kroppar.

  Att kvinnor diskrimineras inom mansdominerade yrken finns det belägg för i bland annat lönestatistik och annan statistik. Tex undersökningen: Val av arbete SCB 2001 visar på att 60% av männen ansåg att kvinnor var missgynnade i mansdominerade yrken.

  SvaraRadera
 3. Skulle kvinnor arbeta och dra in lön i högre utsträckning så skulle givetvis män behöva sköta mer av det obetalda arbetet, men så länge kvinnor går hemma på dagarna så är det väl ganska självklart att hon i högre grad gör arbetet i hemmet.

  Lön styrs av tillgång och efterfrågan, att elektriker tjänar mer än sjuksköterskor beror helt enkelt på att elektriker har större efterfrågan och kan ta ut mer lön, det är inte någon belöningsman som sitter och bestämmer att elektriker har gjort sig förtjänt av detta, enkel grundkurs i marknadsekonomi.
  Personer som får osakligt låg lön ligger ju enligt JämO på under 1%, så det är inte något större bekymmer idag enligt mig.

  SvaraRadera
 4. Det är naivt att tro att lönesättningen är en perfekt fungerande marknad. Det är konsekvent så att när kvinnor bryter sig in på tidigare mansdominerade yrken så sjunker lönerna. De kan knappast vara så att efterfrågan korrelerar med andelen aktiva kvinnor inom yrken. Arbetsköparna exploaterar det faktum att kvinnor som grupp har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Kvinnor har inte samma valmöjligheter som män pga att män inte tar sitt ansvar för barn och hem.

  Sen tycker jag att behov är mycket viktigare än efterfrågan. Efterfråga kan bara den som är stark och rik göra. Men behov har alla människor oavsett om de är dementa eller är fyra år. Jag tycker att det är uppenbart verksamheter som dagis, skolor och äldreboenden är underbemannade.

  SvaraRadera
 5. Svenska kvinnor jobbar, utomeuropeiska jobbar mindre.

  Genom att läsa rapporten från Arbetsförmedlingen:
  http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.324e0e4212ca1149f5180001956/Ura+2010_7.pdf
  och sidan 6, stycket;
  ”Rekordstort sysselsättningsgap mellan män och kvinnor”, där det framgår att;
  ”Denna utveckling kan också härledas till en stark ökning av antalet utomeuropeiska kvinnor (16-64 år) i befolkningen. Sysselsättningsgraden
  för utomeuropeiskt födda kvinnor uppgick under tredje kvartalet 2010 till endast 50 procent, jämfört med 76,1 procent för svenskfödda kvinnor.”

  – då förstår man att detta är obehaglig sanning som svensk media undviker att berätta.

  SvaraRadera
 6. Obehaglig sanning som svensk media undviker att berätta? Rapport refererade till samma siffror på bästa sändningstid. Det är allmänt känt att invandrarkvinnor har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Det dök bland annat upp i debatten om RUT-avdraget i valrörelsen. Oavsett etnicitet är det ett problem att kvinnor inte har samma tillgång till fasta heltidsjobb. Invandrar kvinnor är utsatta för ett dubbelt förtryck, patriarkalt och rasistiskt.

  SvaraRadera