fredag 31 december 2010

Män ska inte ha rätt att stoppa en abort!!!

I en debattartikel i folkbladet argumenterar Ola Theander för att den befruktande mannen ska ha rätt att hindra den gravida kvinnan från att genomföra en abort. Jag håller inte med. För mig är det en mycket skrämmande tanke att män ska tillåtas att ha en sån stor makt över kvinnors kroppar. Jag ser flera problem med Theanders argumentation. Det första problemet är att Theander utgår ifrån att det är en rättighet för män att få barn. Det tycker inte jag, varken män eller kvinnor har rätt till barn. Barn kan inte ses som ett medel för att uppfylla vuxnas önskningar och känslor.

Det andra problemet är att Theander reducerar abort till kvinnors rätt att slippa föräldraskapet. Men rätten till abort handlar om så mycket mer. Det handlar om kvinnors rätt till sin egen kropp. Jag har tidigare skrivit om Judith Jarvis Thomsons analogi med en violinist [länk]. Låt oss modifiera hennes exempel en aning. Tänk er att vi har en far till en violinist som är allvarligt sjuk. Det enda sättet att rädda violinisten är om någon lånar ut en njure under nio månader. Fadern har fel blodgrupp och kan inte låna ut sin njure. Har fadern rätt att tvinga en annan människa att låna ut sin njure? Skulle ni vilja bli tvingade att låna ut en njure?

Nu till det sista problemet med Theanders argumentation. Han utgår från att män är utsatta för någon form av orättvisa för att de inte kan få barn på egen hand. Men nu är det faktiskt så att det samma gäller för kvinnor. De har ingen rätt att tvinga sig till mäns spermier. En man har full kontroll över spermierna så länge de är i hans kropp. Han har rätt att avstå från samlag eller använda kondom om han vill "förvägra" kvinnan ett barn.

På några punkter har Theander rätt. Till exempel att män kan ha en precis lika stark barnlängtan som kvinnor och att män kan vara alldeles utmärkta föräldrar. Men det ger inte män rätt att bestämma över kvinnors kroppar!

tisdag 21 december 2010

Naomi Wolf vs. Jaclyn Friedman i Democracy Now

På mitt favorit forum systerskap.nu har jag blivit tipsad om en debatt mellan Naomi Wolf och Jaclyn Friedman angående Assange fallet. Del 1 och Del 2 av debatten finns tillgängliga [här] respektive [här]. Jag blev lite besviken på Naomi Wolf. Jag tycker hon både trivialiserar våldtäkt och skuldbelägger våldtäktsoffer. Men titta och döm själva!

måndag 20 december 2010

Jättebra initiativ Ung Vänster!!!

Jag läste på Ung Vänsters blogg att de har gett Varat och Varan i hemläxa till Vänsterpartiets ledning. Jag blev så glad när jag läste att Ung Vänster försöker få Vänsterpartiet att ändra ståndpunkt när det gäller surrogatmödraskap. Jag har tidigare skrivit om surrogatmödraskap [här] och [här].

söndag 19 december 2010

Naomi Wolf och Michael Moore om Julian Assange

Både Naomi Wolf och Michael Moore använder liknande strategier när de argumenterar mot utlämnandet av Assange till Sverige. Deras artiklar kan ni hitta [här] respektive [här].

Både Wolf och Moore har en viktig poäng, men de drar fel slutsatser. De tar upp hur illa ställt det är i Sverige när det gäller antalet våldtäkter, antalet åtal, antalet fällande domar och brister i polisens arbete. Jag skriver helt under på deras bild av hanteringen av våldtäkter i Sverige. Vi i Sverige plågas av vår falska självbild som världens mest jämställda land. Den bilden krackelerar när man läser internationella undersökningar som dessa två, Case closed och Different systems, similiar outcomes?. Oftast hör man röster som förklarar det höga antalet våldtäkter och den dåliga uppklarings procenten med att vi är så upplysta i Sverige, att det är fler kvinnor som vågar anmäla våldtäkter. Det kan kanske förklara en del av statistiken, men knappast hela.

Fallet i Bjästa, tydliggjorde att vi inte är särskilt upplysta! Josefin Brink skriver bra [här] om likheterna mellan Assange fallet och Bjästa. På global nivå har de två anmälande kvinnorna blivit ifrågasatta, förlöjligade och hånade. De som har förlöjligat och hånat kan omöjligen veta om Assange är skyldig eller ej. Det enda sättet att ta reda på om Assange är skyldig är att låta den rättsliga processen ha sin gång. Det är här jag tycker Wolf och Moore drar fel slutsatser. Bara för att det svenska rättssystemet sviker tusentals kvinnor behöver det inte svika två till.

PS

Jag anser att Sverige under inga omständigheter bör utlämna Assange till USA. Regeringen bör också lämna garantier för att han inte kommer utlämnas till USA.

tisdag 14 december 2010

Sexualbrottsutredningen

Nu har jag hunnit titta lite på Sexualbrottsutredningen. Jag har inte läst hela utredningen, den består av över 600 sidor på svårförståelig byråkratsvenska. Men jag tror att jag har fått en hyfsad bild av utredningen. Ni kan läsa hela utredningen [här]. I det här inlägget tänker jag fokusera på de förändringar av lagar som sexualbrottsutredningen föreslår. Sexualbrottsutredningen vill göra en del ändringar för existerande brott och lägga till ett nytt brott: Sexuellt övergrepp.

Förändringar för våldtäkt och sexuellt tvång: Det ska bli förbjudet att inte bara utnyttja människor i hjälplöst tillstånd (tex sovande) utan även att utnyttja människor som har svårt hävda sin sexuella integritet. Det kan röra sig om en person som har blivit flyttad till en okänd plats eller är drogpåverkad i hotfull miljö. Tanken är också att gärningar som föll under sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning ska täckas in av ändringarna. Utredningen vill även ändra lagen så att det blir tydligare att det är graden av kränkning i en sexuell handling som ska avgöra om det rör sig om våldtäkt eller sexuellt tvång.

Förändringar för sexuellt ofredande: Det ska tydliggöras i lagen att gärningsmannens avsikt inte ska spela någon roll. Även om gärningsmannen inte har sexuell avsikt, så ska det inte påverka om brottet ska betraktas som sexuellt ofredande. Sen görs en del anpassningar kring till europakonventioner rörande sexuellt ofredande av barn. Bland annat ska lagen explicit uttrycka att det är olagligt att i sexuellt syfte förmå barn att bevittna sexuella handlingar.

Det nya brottet sexuellt övergrepp: Det ska vara brottsligt att utföra en sexuell handling med en person utan dennes tillåtelse. Brottet ska bara användas om gärningen inte faller under våldtäkt eller sexuellt tvång. Max straffet ska vara fyra år.

Jag tycker de förändrings förslag jag sammanfattat ovan är bra. I synnerhet tycker jag att två förslag är väldigt bra. Dels att man vidgar våldtäkt till ett bredare sammanhang där även fall där offret har begränsade möjligheter att hävda sin sexuella integritet betraktas som våldtäkt. Dels att man inför ett nytt brott som innebär att det blir olagligt att genomföra en sexuell handling med en person utan dennes samtycke. Jag har tidigare resonerat om samtycke [här]. Jag är lite kritisk mot begreppet samtycke eftersom det implicit reproducerar föreställningen att män är aktiva och kvinnor passiva. Med andra ord så reproduceras föreställningen att kvinnor ska samtycka till en sexuell handling som män utför. Jag föredrar termen frivilligt deltagande som Madeleine Leijonhufvud har föreslagit.

En sak som jag saknar i Sexualbrottsutredningen är förslag om så kallade "Rape shield" lagar. Alltså lagar som begränsar försvarsadvokaternas möjligheter att ställa förnedrande frågor om klädsel och tidigare sexuell historik.

lördag 11 december 2010

Sofie Sager

Jag håller på att läsa Kvinnohistorier av Isa Edholm den innehåller flera korta berättelser om både kända och okända kvinnor. Jag fastnade speciellt för Sofie Sagers kamp och levnadsöde. Wikipedia har en förhållandevis lång artikel om henne [här].

Sofie Sager är troligtvis den första kvinnan i Sverige som anmälde ett våldtäktsförsök och vann i rätten. Våldtäktsförsöket ägde rum 1848 och det var hennes hyresvärd Möller som försökte våldta henne. Sager blev anklagad för att vara sinnessjuk under rättegången. En del menade också att att Sager kunde räknas som Möllers piga (män hade laglig rätt att misshandla sina pigor). Trots detta så blev Möller dömd men han fick bara böter. Efter våldtäktsförsöket blev Sager misskrediterad och förlöjligad i pressen. Hon sa själv: "Jag är den första kvinna, som i Sverige offentligen står upp för emancipationen, vilken än ej kunna vara så utbredd, som den i framtiden kommer att bli."

Sager var mycket aktiv i den feministiska kampen först i Sverige och sen i USA (dit hon flyttade 1859). Hon kämpade för kvinnors rätt till utbildning och jämlikhet mellan könen. Hon höll föredrag och skrev flera böcker.

lördag 4 december 2010

Tips: Amerikansk studie om porr

På mitt favorit forum systerskap.nu blev jag tipsad om en intressant amerikansk studie av porrfilmer. Studien finns tillgänglig [här]. Studien har granskat över 3000 scener i de mest populära porrfilmerna. De har tittat på aggressiva och förnedrande beteenden. Bara 10,2 % procent av scenerna saknade aggressiva och förnedrande beteenden. I aggressiva och förnedrande beteenden inkluderas både fysiska och verbala angrepp. De fysiska angreppen innehöll bland annat slag med öppen handflata och dragning i hår. Bland de verbala angreppen förekom ord som hora, slyna och hynda (bitch). Fysiska angrepp förekom i 88,2% av scenerna och verbala angrepp förekom i 48% av scenerna. Över 90% av de aggressiva och förnedrande beteendena var riktade mot kvinnor.

Den här typen av undersökningar visar på hur vidrig porren är. Det handlar inte om några extrema undantag utan det är mainstream porr. Mainstream porr som reproducera föreställningen att män har rätt förnedra och behandla kvinnor som objekt. Därför är det viktigt att ta avstånd från porr. Boka alltid porrfria hotell och bojkotta filmkanaler som sänder porr!

onsdag 1 december 2010

På föreläsning med Kajsa Ekis Ekman

Ikväll var jag på en jätteinspirerande föreläsning med Kajsa Ekis Ekman. Jag har tidigare tagit upp hennes bok Varat och Varan [här]. Kvällens föreläsning har delvis ändrat min syn på surrogatmödraskap. Jag har tidigare skrivit om surrogatmödraskap [här]. Jag har alltid varit mot kommersiellt surrogatmödraskap och en aning ambivalent till altruistiskt surrogatmödraskap. Jag har främst varit obekväm med hur behovet av altruistiskt surrogatmödraskap har motiverats i debatten. Motivet har varit att (homosexuella) män har rätt till barn, rätt till att använda kvinnor som medel. Jag var dock fortvarande öppen för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. Efter Kajsa Ekis Ekmans övertygande argumentation i kväll anser jag att det inte ska vara tillåtet med altruistiskt surrogatmödraskap.

Ekis Ekman hade flera argument mot altruistiskt surrogatmödraskap både teoretiska och pragmatiska. I länder där det är tillåtet med altruistiskt surrogatmödraskap är det också vanligare att "hyra" surrogatmödrar i fattiga länder som Indien. I England där altruistiskt surrogatmödraskap är tillåtet, finns det inte tillräckligt med frivilliga kvinnor därför är det vanligt att det förekommer svartbetalning i form av dyra gåvor och resor. Ett annat argument är att en moder lär känna sitt barn innan förlossningen. De flesta skulle tycka att det är absurt att ge bort en tre månaders bebis. Vad är det för skillnad på att ge bort ett barn innan förlossningen?

Skälen till min tidigare ambivalens kring altruistiskt surrogatmödraskap är mest känslomässiga. Som man känner jag mig väldigt obekväm med att sätta restriktioner för hur kvinnor får använda sina kroppar. Däremot har jag inga problem med att begränsa mäns rätt att använda kvinnors kroppar. Därför vill jag ha en lagstiftning kring surrogatmödraskap som liknar sexköpslagen. Bara beställaren (oavsett om pengar har varit inblandade eller ej) ska kriminaliseras. Det ska inte vara olagligt att vara surrogatmoder bara att anlita en. Det handlar inte om filosofiskt hårklyveri för att jag ska känna mig bekväm utan jag är övertygad om att det är den lösningen som ger starkast skydd för kvinnor.